Atami substrater

Dyrk hvilken som helst avling på alle måter med et Atami-substrat!

EN BASE FOR HVER DYKKER

Atami Substrates er utviklet som en base for hver jordfreser, slik at du kan dyrke hvilken som helst avling på alle måter. De fleste av Atami-substratene har RHP-sertifisering, som garanterer substratets kvalitet og sikrer påliteligheten til egenskapene.