Rekreační konopí? Malta v čele evropské regulace konopí.

Malta je první zemí v Evropské unii, která legalizovala rekreační konopí. Od prosince 2021 mají v této malé ostrovní zemi dospělé osoby právo pěstovat, přechovávat a konzumovat konopí v určitých zákonem stanovených mezích.

The flag of Malta over the port of Valletta, the country's capital.
Maltská vlajka nad přístavem Valletta, hlavním městem země.

Legalizaci konopí na Maltě prosazuje ministr pro rovnost, výzkum a inovace Owen Bonnici, který dal jasně najevo, že hlavním cílem tohoto opatření je ukončit kriminalizaci lidí za pouhé kouření konopí a omezit nelegální obchod spojený s touto látkou.

 

„…Nikoho nenabádáme ani nikomu neradíme, aby užíval jakýkoli druh drogy nebo látky. Pokud se však člověk rozhodne konopí užít, nemělo by se s ním zacházet jako s kriminálníkem. To je naše stanovisko.“ Řekl Bonnici v rozhovoru pro Times of Malta.

The Minister for Equality, Research and Innovation, Owen Bonnici, in a press conference. Photo from: Chris Sant Fournier.
Ministr pro rovnost, výzkum a inovace Owen Bonnici na tiskové konferenci. Fotografie: Chris Sant Fournier.

Podle tohoto zákona mohou dospělé osoby na Maltě přechovávat až 7 gramů konopí, pěstovat doma až 4 rostliny a skladovat až 50 gramů sušeného konopí pro vlastní spotřebu. Kouření konopí na veřejných místech je však stále nezákonné. Rovněž bylo povoleno zakládání neziskových konopných sdružení. Tato sdružení jsou oprávněna pěstovat konopí a distribuovat ho mezi své členy. Každý člen může obdržet až 7 gramů denně a maximálně 50 gramů měsíčně.

Four cannabis seedlings growing.
Čtyři rostoucí sazenice konopí.

Zákon, který svým podpisem stvrdil prezident George Vella, vedl k vytvoření Úřadu pro zodpovědné užívání konopí, nového veřejného orgánu, jehož úkolem je dohlížet na provádění a regulaci legalizace konopí na Maltě.

Two supporters celebrate the passage of this law in 2021 in front of Malta's parliament. Photo from: Reuters.
Dva příznivci oslavují přijetí tohoto zákona v roce 2021 před maltským parlamentem. Fotografie: Reuters.

Tento nový legislativní rámec rovněž zavádí opatření na ochranu nezletilých osob. Osoby mladší 18 let, u nichž bude nalezeno konopí, nebudou zadrženy, ale budou předvedeny před justiční komisi, která je zařadí do „plánu péče“. Na druhou stranu se konopná sdružení nebudou moci nacházet v blízkosti škol nebo klubů pro mládež a těm, kteří budou konopí konzumovat v přítomnosti nezletilých, budou ukládány pokuty.

 

Je pozoruhodné, že Malta se v této oblasti stala lídrem uvnitř Evropy, a stejně jako v případě Německa je pravděpodobné, že v jejích stopách půjdou v blízké budoucnosti i další země Evropské unie. Mimo evropský kontinent již podobné zákony přijaly země jako Kanada, Mexiko a několik států ve Spojených státech, což značí celosvětový trend legalizace a regulace konopí.

 

Tento trend je jasným odrazem změny přístupu, který ve vztahu k této rostlině zaujímá několik vlád, jež stále více uznávají léčebnou hodnotu a regulační potenciál konopí.

A woman taking care of a cannabis plant.
Žena se stará o rostlinu konopí.

Závěrem lze říci, že legalizace konopí na Maltě je významným milníkem v oblasti regulace konopí v Evropě i v celosvětovém měřítku. Tento krok svědčí o progresivnějším a pragmatičtějším přístupu k užívání konopí, který se odklání od kriminalizace a směřuje k odpovědné regulaci. Je pravděpodobné, že v budoucnu budou tento příklad následovat i další evropské země, což by mohlo vést k větší harmonizaci politik v oblasti konopí v Evropské unii i jinde ve světě. Celosvětový trend směřující k legalizaci a regulaci konopí ukazuje, že se stále více uznává jeho léčebný potenciál a výhody kontrolovaného a bezpečného trhu.

Sdílej to:

Kategorie

Nejnovější příspěvky

Zase jsme to dokázali, přirozeně inovujeme a představujeme novou řadu VGN – VEGANIC HNOJIVA. V tomto článku si ji blíže představíme, vysvětlíme vám, co nás vedlo k jejímu vytvoření, jaké…

Doba květu je pro vás a vaši zahradu nádherným obdobím a květy následně přinesou ovoce či zeleninu! Budete-li přesně vědět, jaké živiny rostliny během období květu potřebují, dosáhnete nejlepších možných…

Vegetační fáze je při kultivaci všech druhů rostlin nesmírně důležitá. Předchází kvetení a rostliny v něm vytvářejí listy, vrcholky, stonky a větve. V tomto článku přinášíme začínajícím pěstitelům návod, jak…

Přečtěte si další blogy

Nejste si jisti, jaký substrát je pro vaše rostliny ideální? Víme, že různé rostliny mají různé nároky, ale musíte také zvážit své osobní preference. S ohledem na to jsme vytvořili…

Vegetační fáze je při kultivaci všech druhů rostlin nesmírně důležitá. Předchází kvetení a rostliny v něm vytvářejí listy, vrcholky, stonky a větve. V tomto článku přinášíme začínajícím pěstitelům návod, jak…

Kanada je po Uruguayi druhou zemí na světě, která legalizovala rekreační konopí. Zákon o konopí vstoupil v platnost v říjnu 2018 a jeho cílem je dosáhnout tří klíčových cílů: ochrany…